[Birthday Vlog] Sweet 16 !

Sometimes it’s not the prince who kills the dragon to save the princess. Sometimes it’s just her girls gang coming in heels and vodka to save the day 👸🏻✨ I was thinking of writing something heartfelt for the passing age, because 24 was a crazy, crazy ride with so many heart drops and too little rises……

[Vlog] Nha Trang – Girls Getaway!

  Girls Getaway with the main babes ❤️ – Because life is too short to remain dignified – we decided to boost it up the only way we know how, with a solid foundation of nice beach, alcohol, and everything with a view ! It’s only a short 3 days trip, but it was filled with so much…

Nam Nghi, Phu Quoc Island

  Sống ở Việt Nam 20 năm rồi mà đây mới là lần đầu đặt chân đến Phú Quốc. 2-3 năm trước tôi nghe bạn bè chê Phú Quốc nhiều, rằng là nó chán, chẳng có gì làm, vắng tanh vắng ngắt. Một hai năm nay đây lại là hot-spot với Mariott-trong tranh mà các bloggers…